Korrigér plassering av H°ydalsmo kirke

Søk etter sted:
(Endrigen må godkjennes før posisjonen oppdateres på kartet.)